Platby

 

Kurzovné na základní seminář Objevování skrytých schopností lze platit předem:

  • nebo bankovním převodem na účet:
    Airbank,
    č. ú. 1208183015/3030,
    konstantní symbol 308,
    variabilní symbol - Vaše datum narození.

Kopii bankovního příkazu budete potřebovat při registraci.

U všech nadstavbových seminářů se kurzovné platí v pouze hotovosti při zahájení semináře.

http://www.modraalfa.cz